Wednesday, June 5, 2013

Bukalah mata hatimu, Tegapkanlah dirimu

Engkau yang sedang diabaikan, 
mengapakah kau korbankan kebaikanmu 
untuk orang yang tidak merawat hatimu? 

Tidak adakah tersisa di hatimu rasa bangga 
dan hormat terhadap dirimu sendiri?

Berapa lamakah akan kau biarkan dirimu
berharap dalam pengabaian?


Apakah begitu caramu merawat jiwa
yang demikian dicintai oleh ibumu,
yang dibesarkannya sejak dari dalam kandungan,
dan yang masih lekat dalam doanya sampai hari ini?

Bukalah mata hatimu, Tegapkanlah dirimu.


Alihkanlah perhatianmu kepada mereka
yang mencintai dan menghargaimu.

Engkau jiwa kecintaan Tuhan.

Hiduplah lebih bangga.

No comments:

Post a Comment